Fågelboet

– en del av C Företaget

Varmt välkomna till Fågelboet i Hindås. Jag heter Julia Meier och min verksamhet bedrivs i en lugn hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år. Leken, lusten och att barnen skall känna trygghet får stort utrymme i min verksamhet, då det är grunden för deras utveckling och lärande! I den dagliga verksamheten erbjuds barnen olika aktiviteter så som kreativt skapande, sång, musik och rörelse, sagoläsning, helt beroende på vad de är intresserade av och har lust med för dagen. I den egna trädgården har barnen möjlighet till uteaktiviteter och under sommarhalvåret är barnen delaktiga i trädgårdslandet, från sådd till skörd. VI har också skogen som ett stort lek och lärrum och bedriver Skogsmulle-verksamhet. Barnen får också lära sig kretsloppet, återvinning och ett ekologisk förhållningssätt.

Telefon

072-309 03 10
}

Öppettider

06.00-18.30 (Mån-Fre)

E-post

fagelboet@cforetaget.se